Projekt „Od szkoły do kariery”!

Strona główna » Wiedza i inspiracje » Artykuły » Projekt „Od szkoły do kariery”!

Jak zachęcić uczniów do refleksji na temat przyszłej kariery zawodowej? Jak zmotywować młodego człowieka do poszukiwania informacji na temat przyszłego zawodu i pracy? Jak uświadomić uczniowi wagę poszukiwania wiadomości o świecie pracy już w najmłodszych latach kształcenia? Przed tymi dylematami stają współcześni nauczyciele, którzy poza wykonywaniem codziennych obowiązków zawodowych często zobowiązani są do pełnienia roli doradcy zawodowego swoich uczniów.
Te same pytania postawił przed sobą zespół międzynarodowych specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego z takich instytucji jak Społeczna Akademia Nauk z Polski, Bahçeşehir University oraz Local Authority of Education of Istanbul z Turcji, Analyse, Beratung, interdisziplinäre Forschung (abif) z Austrii, Associació Catalana De Formació Polivalent Aplicada (BAOBAB) z Hiszpanii oraz Jaunimo Karjeros Centras (JKC) z Litwy. Współpraca wymienionych placówek zaowocowała ideą wsparcia pracy nauczycieli, a także doradców zawodowych takim narzędziem, które przede wszystkim będzie przemawiało językiem współczesnej młodzieży ‒ czyli językiem Internetu, co bez wątpienia zachęci uczniów do wykorzystania go w planowaniu ścieżki edukacji i kariery. Na podstawie tego założenia powstała platforma internetowa „Od szkoły do kariery”, z której korzystać mogą nauczyciele i uczniowie. Na platformie znajduje się Test Ścieżki Kariery oraz podręczniki dla nauczycieli i doradców zawodowych prezentujące informacje na temat koncepcji teoretycznych, które wykorzystano przy budowaniu Testu Ścieżki Kariery i oferujące wybór scenariuszy warsztatów i zajęć, które warto wykorzystać podczas zajęć doradczych, lekcji wychowawczych, indywidualnych i grupowych spotkań informacyjnych w szkole. Całość stanowi kompleksowe narzędzie wspierające proces doradztwa zawodowego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zachęcające do współpracy także rodziców.

Korzystając z platformy „Od szkoły do kariery” każdy młody człowiek może samodzielnie zbadać swoje preferencje zawodowe w oparciu o koncepcję Johna Hollanda oraz poznać indywidualny styl uczenia się w teorii Rithy i Kennetha Dunn. Analiza przy użyciu Testu Ścieżki Kariery pozwala określić sześć typów zainteresowań zawodowych takich jak: typ przedsiębiorczych, typ badawczy, typ artystyczny, typ społeczny, typ konwencjonalny, typ realistyczny oraz preferencje młodego człowieka dotyczące organizacji środowiska uczenia, stylu myślenia, czasu sprzyjającemu efektywności przyswajania informacji, najlepszego oświetlenia miejsca do nauki oraz preferencji w zakresie uczenia się przy udziale innych osób bądź samodzielnego poszukiwania wiadomości. Wszystkie te informacje przedstawiane są w postaci dwóch raportów, długiego i skróconego. W długim raporcie młody człowiek może znaleźć wiele informacji na temat własnych preferencji zawodowych, stylu uczenia się, przykładowych zawodów, których wykonywaniu sprzyjają jego zainteresowania. Długi raport zawiera wiele informacji, które mogą być trudne do samodzielnej analizy przez ucznia, dlatego w ramach platformy „Od szkoły do kariery” opracowano także schemat samo-doradztwa, który krok po kroku prowadzi młodego człowieka prze kolejne etapy poznawania siebie. Schemat samo-doradztwa zachęca do autorefleksji ucznia na temat przyszłej pracy zawodowej, ale także informuje o możliwościach uzyskania wsparcia u nauczyciela, doradcy zawodowego oraz w instytucjach rynku pracy i placówkach edukacyjnych. Raport skrócony stanowi syntezę informacji zawartych w jego dłuższej wersji.

Również nauczycielom i doradcom zawodowym platforma „Od szkoły do kariery” oferuje interesujące zaplecze do pracy z młodzieżą. Każdy użytkownik – doradca, otrzymuje dostęp do wirtualnej klasy, gdzie może obserwować wyniki uzyskane przed uczniów i decydować o przyznaniu możliwości wykonywania kolejnych testów. W panelu z którego korzystają nauczyciele i doradcy znajdują się także podręczniki do pracy z młodzieżą i rodzicami w procesie wsparcia decyzji zawodowych uczniów i baza przydatnych linków, zebranych aby rozpowszechniać inne ciekawe inicjatywy z zakresu doradztwa zawodowego w Polsce i Europie.

Aktualnie platforma jest już gotowa do wykorzystania przez nauczycieli, doradców zawodowych i przede wszystkim uczniów, pod adresem: www.odszkolydokariery.pl. Dwa lata pracy partnerów projektu „Od Szkoły Do Kariery: Metodologia Doradztwa Zawodowego Ukierunkowanego Na Ucznia, Z Wykorzystaniem Narzędzia Career Path Test (CPT)” zostały podsumowane podczas konferencji w Stambule, gdzie współpracownicy gościli w progach Bahçeşehir University. Podczas konferencji partnerzy zaprezentowali swoje doświadczenia dotyczące badań pilotażowych z wykorzystania platformy „Od szkoły do kariery”. Wyniki badań są jednoznaczne, „Od szkoły do kariery” stanowi interesujące narzędzie wspierające pracę nauczycieli i doradców zawodowych, procesie budowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej uczniów. Szczególnie cenny jest ogólny, bezpłatny i powszechny dostęp do narzędzia nawet z takich miejsc, gdzie trudno o bezpośrednie wsparcie ze strony profesjonalnych doradców zawodowych.

Więcej informacji na stronie projektu: www.OdSzkolyDoKariery.pl

Tekst: Małgorzata Klimka, Społeczna Akademia Nauk

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*