Moje dziecko nie chce się uczyć

Strona główna » Wiedza i inspiracje » Artykuły » Moje dziecko nie chce się uczyć

Szkoła i nauka to bardzo ważny etap w życiu człowieka. Dobre wykształcenie procentuje w przyszłości, lecz trzeba sobie na nie zapracować – nauką. Co zrobić gdy Twoje dziecko nie chce się uczyć?

W szkole, dziecko często jest oceniane za pomocą narzuconych z góry standardów. Na ich podstawie określa się czy jesteśmy zdolni i inteligentni czy też nie. Według Howarda Gardnera, autora książki „Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce”, posiadamy kilka inteligencji. Poniżej lista:

Inteligencja językowa

Umiejętność posługiwania się językiem, wzorami, symbolami, płynna mowa i dobre rozumienie tekstu.

Inteligencja matematyczno – logiczna

Polega na sprawnym wykonywaniu obliczeń, a także operacji na abstrakcyjnych symbolach. Wraz ze zdolnościami językowymi składa się na to, co zwykle nosi nazwę inteligencji „akademickiej”, czyli takiej, która pomaga człowiekowi w odniesieniu sukcesu w trakcie formalnej edukacji.

Inteligencja muzyczna

To umiejętność wytwarzania i rozumienia treści, których nośnikiem jest dźwięk.

Inteligencja kinestetyczna

To zdolność do rozwiązywania problemów związanych z ruchem i postawą ciała. Cechuje tancerzy, choreografów i sportowców, a także w mniejszym stopniu przeciętnych ludzi.

Inteligencja przestrzenna

To zdolność ułatwiająca orientację w przestrzeni, a także umożliwiająca wykonywanie operacji umysłowych na materiale wyobrażeniowo przestrzennym. Dzięki tej zdolności możemy „myśleć obrazami”, a nie tylko słowami i abstrakcyjnymi symbolami.

Inteligencja intrapersonalna

Polega na rozumieniu samego siebie, a zwłaszcza na rozróżnianiu własnych uczuć oraz nastrojów. Umożliwia osiągnięcie wysokiego stopnia samowiedzy i mądrości

Inteligencja interpersonalna

Jest zdolnością do rozumienia relacji międzyludzkich, a także cudzych uczuć, intencji, stanów psychicznych.

Osoba posiadająca dobrze rozwiniętą inteligencję językową będzie:

 • uczyć się słuchając, pisząc, czytając dyskutując
 • nadawać znaczenie słowu pisanemu i mówionemu w toku przekonywania, zabawy, przekazywania informacji, tworzenia pojęć,
 • lepiej od innych posługiwać się słowem mówionym i pisanym
 • uważniej słuchać niż inni

Osoba posiadająca dobrze rozwiniętą inteligencję matematyczno – logiczną będzie:

 • posługiwała się we wczesnym stadium rozwoju pojęciami czasu, miejsca, ilości, liczby oraz dostrzegała związki przyczynowo – skutkowe,
 • celowała w rozwiązywaniu logicznych łamigłówek i konsekwentnym działaniu,
 • wykazywała uzdolnienia matematyczne, polegające na formułowaniu wniosków na podstawie szczątkowych informacji, gromadzenia dowodów, szacowania wielkości, tworzenia modeli, wysuwania hipotez,
 • poszukiwała harmonii i porządku w swoim otoczeniu.

Osoba posiadająca inteligencję muzyczną będzie:

 • rozróżniała układy dźwięków i czerpała przyjemność z eksperymentowania z nimi,
 • odczuwała zmiany brzmienia poszczególnych dźwięków i będzie zdolna wyodrębnić grę poszczególnych instrumentów,
 • chętnie improwizowała i muzykowała, stosując różnego rodzaju dźwięki,
 • wykazywała zainteresowanie i zdolności do gry na instrumencie,
 • posiadała wyczucie rytmu

Osoba posiadająca inteligencję kinestetyczną będzie:

 • odbierała wrażenia poprzez dotyk, ruch, kontakt fizyczny,
 • uczyła się w trakcie działań praktycznych,
 • wykazywała dobrą koordynację, poczucie czasu, równowagi, zręczności i wdzięku,
 • dbała o rozwój fizyczny, stałe ćwiczenia,
 • pozostawała w ciągłym ruchu.

Osoba posiadająca inteligencję przestrzenną, będzie:

 • łatwo wyobraża sobie pożądane sceny,
 • przejawiała zdolności do konstruowania, budowania oraz wymyślania obiektów trójwymiarowych
 • uczyła się poprzez obserwowanie i tworzenie map pamięci,
 • przewidywała ruch przedmiotów, np. piłki
 • posiadała talent do interpretowania i sporządzania wykresów, map, pomocy wizualnych

Osoba posiadająca inteligencję intrapersonalną będzie:

 • świadoma swoich myśli, uczuć i emocji, będzie potrafiła je wyjaśnić,
 • miała dokładny obraz samego siebie
 • żyła zgodnie z własnymi zasadami i przekonaniami
 • doceniała rozwój wewnętrzny
 • posiadała wysoką automotywację
 • czerpała przyjemność z czasu poświęconego na refleksję

Osoba posiadająca inteligencję interpersonalną będzie:

 • postrzegała świat z różnych punktów widzenia
 • poznawała i rozumiała myśli, uczucia, poglądy i zachowania innych ludzi
 • lubił pracę w zespole
 • efektywnie komunikowała się werbalnie i pozawerbalnie
 • słuchała, poznawała i reagowała na poglądy innych ludzi
 • wywierała wpływ na inne osoby.

Aby dziecko zaczęło się uczyć trzeba również odnaleźć sposób, w który najlepiej i najprzyjemniej przyswoi naukę. Są cztery takie sposoby:

Uczenie się przez czytanie i pisanie

Od najmłodszych klas, a także przez całe późniejsze życie, uczymy się, czytając i pisząc. Dlatego też tę metodę najczęściej wykorzystuje się w szkole. Eksperci nazywają ją pamięcią werbalną, ponieważ dotyczy ona słów.

Uczenie się przez słuchanie

Ten styl nazywany jest pamięcią totalną, ponieważ wykorzystują go osoby, które najłatwiej uczą się, słuchając. W szkole najbardziej podobają im się klasowe dyskusje, kiedy wszyscy wymieniają się poglądami. Osoby preferujące ten styl nie potrafią się skupić przez dłuższy czas podczas pisania, czytają na głos lub mówią do siebie w trakcie nauki, a także nagrywają swoje wypowiedzi, by później je odsłuchać. Mogą także uczyć się z grająca w tle muzyką, a także prosić innych o przepytanie z danej dziedziny, aby móc głośno zaprezentować opanowane informacje.

Uczenie się z wykorzystaniem ruchu

Kolejny styl możemy opisać jako pamięć rytmu, ponieważ wybierają go osoby, które czują potrzebę ruchu podczas nauki. Zaliczamy do nich uczniów notorycznie wiercących się w ławkach, tych, którzy nie potrafią spokojnie usiedzieć. Podczas przyswajania sobie informacji osoby te zazwyczaj chodzą lub układają rytmiczne wiersze czy piosenki. Często też uczą się przy włączonym telewizorze czy radiu, mogą także mruczeć lub podśpiewywać sobie podczas nauki.

Uczenie się przez obrazowanie

Ten styl uczenia się nazywany jest także pamięcią obrazu. Stosują go osoby, które najszybciej uczą się, korzystając z rysunków, tabelek i wykresów. Podczas nauki uczniowie ci często tworzą własne rysunki lub zapisują informacje w postaci tabelek.

Po ustaleniu w jakiej dziedzinie dziecko jest najlepsze oraz jaki sposób na naukę będzie najodpowiedniejszy, dziecku będzie się uczyło o wiele przyjemniej i efektywniej.

Bibliografia:

 1. „Ratunku! Mój nastolatek jest kosmitą” – Sarah Newton
 2. „Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce” – Howard Gardner

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*