Komunikacja niewerbalna

Strona główna » Mam rodzinę » Aktualności » Komunikacja niewerbalna

Komunikowanie niewerbalne odgrywa niezwykle ważną rolę w budowaniu relacji rodzinnych. W jaki sposób ten typ porozumiewania się buduje relacje rodzinne i jak na nie wpływa?

Badania nad rozwojem komunikacji niewerbalnej wskazują, że ludzie różnią się między sobą nie tylko zdolnością kodowania i przekazu różnorodnych informacji, lecz także umiejętnością odczytywania oraz interpretowania treści niewerbalnych. Ma to ogromne znaczenie dla społecznego rozwoju człowieka. Jak trafna identyfikacja zachowań niewerbalnych sprzyja lepszemu rozumieniu wypowiedzi słownych, a tym samym kształtowaniu się prawidłowych relacji interpersonalnych, tak błędy popełnione na skutek niewłaściwej interpretacji tych zachowań mogą być źródłem konfliktów społecznych i zakłóceń w przebiegu komunikacji interpersonalnej. Brak wzajemnego zrozumienia i źle przebiegająca komunikacja między członkami systemu rodzinnego łączą się z niskim poczuciem satysfakcji w tych relacjach, a tym samym z niską oceną jakości życia.


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*