Jak ze sobą nie zwariować? O różnicach między kobietami i mężczyznami w przechodzeniu przełomu połowy życia

Strona główna » Mam rodzinę » Aktualności » Jak ze sobą nie zwariować? O różnicach między kobietami i mężczyznami w przechodzeniu przełomu połowy życia

Przełom połowy życia w równym stop­niu dotyka kobiet jak i mężczyzn. Przemi­any jakich doświad­czają w tym okre­sie w dużym stop­niu mają charak­ter uni­w­er­salny i są niemal iden­ty­czne dla obu płci. Ist­nieją jed­nak takie aspekty, które są specy­ficzne i różnicują kobi­ety i mężczyzn. W niniejszym artykule właśnie nimi chcę się zająć. Przed­stawię różnice w prze­chodze­niu przełomu połowy życia między kobi­etami i mężczyz­nami oraz kon­sek­wencje jakie z tego wynikają dla twor­zonego przez nich związku. Podzieliłam te różnice na pięć odd­ziel­nych aspektów.

Jak ze sobą nie zwariować? O różnicach między kobietami i mężczyznami w przechodzeniu przełomu połowy życia


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*