Jak dojrzały mężczyzna po 40-tce, widzi się w roli ojca?

Strona główna » Mam rodzinę » Aktualności » Jak dojrzały mężczyzna po 40-tce, widzi się w roli ojca?

Jak dojrzały mężczyzna po 40 stce, widzi się w roli ojca? Jest to pytanie, które przyświecało bada­niu przeprowad­zonemu wśród użytkown­ików ser­wisu Facetpo40.pl Uzyskane wyniki okazały się zaskaku­jąco pozy­ty­wne i sza­le­nie intere­su­jące. Anki­etę wypełniło 1 000 mężczyzn w wieku 40–49 lata (to była domin­u­jąca grupa wiekowa, bo aż ok. 85%). Anki­etowani odpowiadali na szereg pytań doty­czą­cych postrze­ga­nia siebie samego w roli ojca oraz innych kwestii związanych z rodzicielstwem.

Zapraszamy do zapoznania się z bardzo ciekawym komentarzem, który stworzyła Pani Elżbieta Kluska, psycholog, która w ramach swojej pracy doktorskiej zajmuje się tematyką przemian połowy życia.

Jak dojrzały mężczyzna po 40-tce, widzi się w roli ojca?


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*