Pora Malucha

Strona główna » Event » Pora Malucha

Pora Malucha to spotkania dla małych dzieci i ich rodziców.

Zajęcia łączą w sobie elementy pracy z książką: głośne czytanie, opowiadanie, krótkie przedstawienia teatralne dostosowane do możliwości i percepcji dzieci, wspólne zabawy muzyczno – rytmiczno – ruchowe, zajęcia plastyczne i poczęstunek, który stanowi element edukacyjny.

Tematyka spotkań związana ze zmieniającymi się porami roku, zajęciami i czynnościami codziennymi, popularnymi świętami i uroczystościami.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od roku do 4 lat.

WSTĘP WOLNY