Konferencja „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu”

Strona główna » Event » Konferencja „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu”

Fundacja Wsparcie i Rozwój zaprasza dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek oraz rodziców na jednodniową konferencję “Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu”.

Do szkół i przedszkoli trafiają coraz młodsze dzieci chore na cukrzycę. Obserwuje się stale wzrastającą liczbę zachorowań na cukrzycę typu 1. Specyfiką tej choroby jest konieczność stałego monitorowania stężenia glukozy, obliczania kaloryczności spożywanych posiłków, podawania insuliny i odpowiedniego reagowania na wahania glikemii. Obojętność i lekceważenie choroby mogą spowodować u dziecka zagrażające życiu ciężkie niedocukrzenie. Dzieci z cukrzycą pozostają przez większość dnia pod opieką placówek oświatowych, a w związku z tym istotne jest aby ich pracownicy znali podstawowe sposoby reagowania. Niewielka pomoc może ratować zdrowie, a nawet życie.

Dzięki pomocy ze strony sponsorów udział w konferencji jest bezpłatny. Wpłata uczestników w kwocie 50 zł. zostanie przeznaczona na przygotowanie materiałów szkoleniowych.
Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej do dnia 5 maja 2016r na stronie www.wsparcieirozwoj.org.

Konferencja odbędzie się na wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Banacha 1, w sala im. prof. B. Olszewskiego