Kino w trampkach

Strona główna » Event » Kino w trampkach

Festiwal Filmowy dla Dzieci i Młodzieży Kino w Trampkach to święto kina dla młodych widzów. Pokazujemy wielki wybór najnowszych, wyszukiwanych na całym świecie filmów – zabawnych, poruszających, mądrych, stworzonych z szacunkiem dla inteligencji i wrażliwości młodego człowieka.

Festiwal powstał dzięki szalonej energii i pomysłowości pełnych entuzjazmu kinomaniaków. Myśl o jego utworzeniu zrodziła się z wyraźnego odczucia, że bardzo brakuje w Warszawie skierowanego do dzieci i młodzieży, zorganizowanego z rozmachem filmowego przedsięwzięcia.
Takiego, które pokazałoby, że film może być wspaniałą przygodą. Przystępnym opowiadaniem o świecie, który otacza młodych ludzi. Impulsem rozbudzającym wyobraźnię. Rozmową.
Kino w Trampkach ruszyło w 2013 roku. Festiwal spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Od powstania projekt dynamicznie się rozwija, z każdą kolejną edycją proponując swoim odbiorcom moc filmowych wrażeń.
Co roku tuż przed wakacjami zapraszamy do wspólnych filmowych odkryć.

Wielką rolę w tworzeniu swojego festiwalu odgrywają dzieci. To one zasiadają w jury i oceniają filmy w plebiscycie publiczności. Młodzieżowa Grupa Programowa decyduje o repertuarze filmów w sekcjach konkursowych. Przyznawaną zwycięzcom statuetkę – „Kino-Wędrowiec” – zaprojektował w 2015 roku w ramach konkursu 11-letni wówczas Marcin Marciniak.

Festiwal jest często jedyną okazją, by zobaczyć pewne tytuły. Daje swoim widzom możliwość podpatrzenia, jak żyją ich rówieśnicy, jak sobie radzą, co przeżywają… To szansa poznania innych kultur, ciekawych miejsc, bogactwa ludzkich postaw.

Organizatorów inspirują słowa Janusza Korczaka: „Nie ma dzieci – są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć”. Właściwa dzieciom intensywność odbierania filmowych wrażeń, a także w ogóle uważność patrzenia na świat – zasługują na naszą szczególną uwagę.
Proponujemy zatem filmy odpowiadające potrzebom oraz różnorodności emocji i doświadczeń młodych ludzi na kolejnych etapach dorastania.

Kino w Trampkach to nie tylko pokazy, ale też liczne wydarzenia towarzyszące. Festiwal zaprasza widzów do wzięcia udziału w warsztatach, spotkaniach i wystawach, licznych zabawach i konkursach. Stwarza wiele okazji do rozmów z ciekawymi ludźmi oraz do poznania tajników filmowej magii.
Zależy nam na tym, by Kino w Trampkach było miejscem spotkań: wymiany doświadczeń i opinii, dyskusji skłaniających do lepszego rozumienia rzeczywistości i samego siebie.

Festiwal to także wydarzenie dla profesjonalistów – zwiększa zainteresowanie rynkiem filmów dziecięcych i młodzieżowych w Polsce oraz wiedzę o nim.

Kino w Trampkach włączyło Warszawę do grona filmowych stolic kina dziecięcego i młodzieżowego.

Dlaczego „w trampkach”?
Dlatego, że:
– trampki kojarzą nam się z wędrówką, z przygodą;
– w doświadczaniu filmów niezwykle znaczącym elementem jest wspólne oglądanie. Trzeba (wy)chodzić do kina, a filmy oglądać z innymi;
– każdy film to podróż;
– gdy patrzymy na trampki młodych ludzi, przypominamy sobie Sailora Ripleya z Dzikości serca, który mówi „Ta kurtka ze skóry węża jest wyrazem mojej indywidualności i wiary w wolność jednostki”…

więcej informacji na stronie http://www.kinowtrampkach.pl