Główka pracuje – zajęcia dla dzieci w wieku 6–8 lat

Strona główna » Event » Główka pracuje – zajęcia dla dzieci w wieku 6–8 lat

Trening został przygotowany specjalnie dla dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia edukacji szkolnej, a także tych, którzy do szkoły już uczęszczają. Każdy uczestnik będzie mógł poznać swoje mocne strony, talenty i umiejętności, które wrto doskonalić. To doskonała okazja do nauki pracy zespołowej i zasad współpracy.

W programie zajęć przewidujemy:

  • rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się i koncentracji
  • wspomaganie uważnego słuchania i budowania zrozumiałych wypowiedzi
  • doskonalenie umiejętności rysowania i pisania liter
  • rozwijanie kreatywności, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • umacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie
  • naukę sporządzania notatek w formie „map myśli” (Mind Maping)
  • ćwiczenia integrujące umysł i ciało, usprawniające koordynację wzrokowo–ruchową, spostrzegawczość, podnoszące efektywność uczenia, zwiększające potencjał intelektualny dziecka, uczące jak kontrolować emocje (elementy kinezjologii edukacyjnej)
  • gry i zabawy rozwijające umiejętność komunikacji, nawiązywania kontaktów, integracji w grupie (elementy treningu interpersonalnego)
  • naukę żonglowania.

Prowadzenie: Sylwia Prybuła (pedagog i terapeuta).
Opłata: 10 zł.
Obowiązują zapisy: sztuczka@ck.lublin.pl.